Misja

Człowiek

„Psychologia jako profesja i jako dyscyplina naukowa należy do tych dziedzin ludzkiej aktywności, w których centrum zainteresowania i oddziaływań jest człowiek.” Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa

Psycholog

„Psycholog uznaje prawo każdego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów, jak również prawo do intymności.” Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa

Granice

„Granice ingerencji psychologa wyznaczone są z jednej strony – jego kompetencjami profesjonalnymi, z drugiej strony – celami i oczekiwaniami formułowanymi przez osoby zgłaszające się po pomoc psychologiczną.” Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa

Polecam